Per cent mille е равен части на милион

   

  Числа в научен формат


Директен линк към този калкулатор:
https://www.preobrazuvane-na-edinitsite.info/preobrazuvane+na+Per+cent+mille+v+chasti+na+milion.phpПреобразуване на pcm в ppm (Per cent mille в части на милион):

  1. Изберете подходящата категория от списъка за избор, в този случай 'части на ...'.
  2. След това въведете стойността, която искате да преобразувате. На този етап е разрешено извършването на всички основните операции в аритметиката: събиране (+), изваждане (-), умножение (*, x), деление (/, :, ÷), експонент (^), корен квадратен (√), скоби и π (pi).
  3. От списъка за избор изберете единицата, която съответства на стойността, която искате да преобразувате, в този случай 'Per cent mille [pcm]'.
  4. Накрая изберете единицата, към която искате да се преобразува стойността, в този случай 'части на милион [ppm]'.
  5. След като се появи резултатът, имате възможност да го закръглите до число с десетичен знак, ако има смисъл от това.


С този калкулатор е възможно да въведете стойност, която да преобразувате заедно с оригиналната мерна единица; например '928 Per cent mille'. При това можете да използвате пълното име на единицата или абревиатурата йнапример 'Per cent mille' или 'pcm'. След това калкулаторът определя категорията на мерната единица, която трябва да бъде преобразувана, в този случай 'части на ...'. Той преобразува въведената стойност във всички известни и подходящи единици. В получения списък ще намерите и преобразуването, която първоначално сте търсили. Друг вариант е стойността, която трябва да преобразувате, да бъде въведена както следва: '10 pcm в ppm' или '82 pcm е равен ppm' или '64 Per cent mille -> части на милион' или '19 pcm = ppm' или '73 Per cent mille в ppm' или '28 pcm в части на милион' или '37 Per cent mille е равен части на милион'. За този вариант калкулаторът също моментално преценява в каква мерна единица трябва да бъде преобразувана първоначалната стойност. Независимо коя от тези възможности изберете, това ще ви спести продължително търсене на подходящия списък в дългите списъци с безброй категории и безброй поддържани единици. Всичко това ще ви бъде спестено, благодарение на калкулатора, който свършва работата за части от секундата.

Освен това калкулаторът позволява използването на математически изрази. В резултат не само числата могат да се изчисляват едно с друго, като например '(10 * 64) pcm', но и различни единици за измерване могат директно да се свързват помежду си за преобразуването. Това би могло да изглежда по следния начин: '1 Per cent mille + 55 части на милион' или '19mm x 73cm x 28dm = ? cm^3'. Мерните единици, комбинирани по този начин, естествено си пасват и добиват смисъл във въпросната комбинация.

Ако до 'Числа в научен формат' е поставена отметка, ще се покаже експоненциален отговор. Например 5,066 790 077 349 ×1020. За да бъде представено в тази форма, числото ще бъде сегментирано в експонент тук 20 и като действително число тук 5,066 790 077 349. За устройства с ограничени възможности за показване на числа, като например джобни калкулатори, също се намира начин за изписване на числата, като 5,066 790 077 349 E+20. По-специално това помага много големи и много малки числа да стават по-лесни за разчитане. Ако на това място няма отметка, резултатът се появява по обичайния начин на изписване на цифрите. В такъв случай горният пример би изглеждал така: 506 679 007 734 900 000 000. Независимо от начина на изобразяване на резултатите, максималната точност на този калкулатор е 14 места. Това би трябвало да е достатъчно прецизно за повечето ситуации, в които ще бъде приложен.