фут-ламберт е равен кандела на квадратен фут

   

  Числа в научен формат


Директен линк към този калкулатор:
https://www.preobrazuvane-na-edinitsite.info/preobrazuvane+na+fut-lambert+v+kandela+na+kvadraten+fut.phpПреобразуване на fL в cd/фут² (фут-ламберт в кандела на квадратен фут):

  1. Изберете подходящата категория от списъка за избор, в този случай 'Яркост'.
  2. След това въведете стойността, която искате да преобразувате. На този етап е разрешено извършването на всички основните операции в аритметиката: събиране (+), изваждане (-), умножение (*, x), деление (/, :, ÷), експонент (^), корен квадратен (√), скоби и π (pi).
  3. От списъка за избор изберете единицата, която съответства на стойността, която искате да преобразувате, в този случай 'фут-ламберт [fL]'.
  4. Накрая изберете единицата, към която искате да се преобразува стойността, в този случай 'кандела на квадратен фут [cd/фут²]'.
  5. След като се появи резултатът, имате възможност да го закръглите до число с десетичен знак, ако има смисъл от това.


С този калкулатор е възможно да въведете стойност, която да преобразувате заедно с оригиналната мерна единица; например '993 фут-ламберт'. При това можете да използвате пълното име на единицата или абревиатурата йнапример 'фут-ламберт' или 'fL'. След това калкулаторът определя категорията на мерната единица, която трябва да бъде преобразувана, в този случай 'Яркост'. Той преобразува въведената стойност във всички известни и подходящи единици. В получения списък ще намерите и преобразуването, която първоначално сте търсили. Друг вариант е стойността, която трябва да преобразувате, да бъде въведена както следва: '75 fL в cd/фут2' или '62 fL е равен cd/фут2' или '13 фут-ламберт -> кандела на квадратен фут' или '50 fL = cd/фут2' или '87 фут-ламберт в cd/фут2' или '25 fL в кандела на квадратен фут' или '99 фут-ламберт е равен кандела на квадратен фут'. За този вариант калкулаторът също моментално преценява в каква мерна единица трябва да бъде преобразувана първоначалната стойност. Независимо коя от тези възможности изберете, това ще ви спести продължително търсене на подходящия списък в дългите списъци с безброй категории и безброй поддържани единици. Всичко това ще ви бъде спестено, благодарение на калкулатора, който свършва работата за части от секундата.

Освен това калкулаторът позволява използването на математически изрази. В резултат не само числата могат да се изчисляват едно с друго, като например '(86 * 24) fL', но и различни единици за измерване могат директно да се свързват помежду си за преобразуването. Това би могло да изглежда по следния начин: '12 фут-ламберт + 49 кандела на квадратен фут' или '61mm x 98cm x 36dm = ? cm^3'. Мерните единици, комбинирани по този начин, естествено си пасват и добиват смисъл във въпросната комбинация.

Ако до 'Числа в научен формат' е поставена отметка, ще се покаже експоненциален отговор. Например 5,854 814 761 536 ×1020. За да бъде представено в тази форма, числото ще бъде сегментирано в експонент тук 20 и като действително число тук 5,854 814 761 536. За устройства с ограничени възможности за показване на числа, като например джобни калкулатори, също се намира начин за изписване на числата, като 5,854 814 761 536 E+20. По-специално това помага много големи и много малки числа да стават по-лесни за разчитане. Ако на това място няма отметка, резултатът се появява по обичайния начин на изписване на цифрите. В такъв случай горният пример би изглеждал така: 585 481 476 153 600 000 000. Независимо от начина на изобразяване на резултатите, максималната точност на този калкулатор е 14 места. Това би трябвало да е достатъчно прецизно за повечето ситуации, в които ще бъде приложен.