мега-FLOPS е равен гига-FLOPS

   

  Числа в научен формат


Директен линк към този калкулатор:
https://www.preobrazuvane-na-edinitsite.info/preobrazuvane+na+mega-FLOPS+v+giga-FLOPS.phpПреобразуване на мега-FLOPS в гига-FLOPS (MFLOPS в GFLOPS):

  1. Изберете подходящата категория от списъка за избор, в този случай 'Производителност на компютри (FLOPS)'.
  2. След това въведете стойността, която искате да преобразувате. На този етап е разрешено извършването на всички основните операции в аритметиката: събиране (+), изваждане (-), умножение (*, x), деление (/, :, ÷), експонент (^), корен квадратен (√), скоби и π (pi).
  3. От списъка за избор изберете единицата, която съответства на стойността, която искате да преобразувате, в този случай 'мега-FLOPS [MFLOPS]'.
  4. Накрая изберете единицата, към която искате да се преобразува стойността, в този случай 'гига-FLOPS [GFLOPS]'.
  5. След като се появи резултатът, имате възможност да го закръглите до число с десетичен знак, ако има смисъл от това.


С този калкулатор е възможно да въведете стойност, която да преобразувате заедно с оригиналната мерна единица; например '724 мега-FLOPS'. При това можете да използвате пълното име на единицата или абревиатурата йнапример 'мега-FLOPS' или 'MFLOPS'. След това калкулаторът определя категорията на мерната единица, която трябва да бъде преобразувана, в този случай 'Производителност на компютри (FLOPS)'. Той преобразува въведената стойност във всички известни и подходящи единици. В получения списък ще намерите и преобразуването, която първоначално сте търсили. Друг вариант е стойността, която трябва да преобразувате, да бъде въведена както следва: '31 MFLOPS в GFLOPS' или '21 MFLOPS е равен GFLOPS' или '73 мега-FLOPS -> гига-FLOPS' или '18 MFLOPS = GFLOPS' или '16 мега-FLOPS в GFLOPS' или '34 MFLOPS в гига-FLOPS' или '62 мега-FLOPS е равен гига-FLOPS'. За този вариант калкулаторът също моментално преценява в каква мерна единица трябва да бъде преобразувана първоначалната стойност. Независимо коя от тези възможности изберете, това ще ви спести продължително търсене на подходящия списък в дългите списъци с безброй категории и безброй поддържани единици. Всичко това ще ви бъде спестено, благодарение на калкулатора, който свършва работата за части от секундата.

Освен това калкулаторът позволява използването на математически изрази. В резултат не само числата могат да се изчисляват едно с друго, като например '(63 * 29) MFLOPS', но и различни единици за измерване могат директно да се свързват помежду си за преобразуването. Това би могло да изглежда по следния начин: '724 мега-FLOPS + 2172 гига-FLOPS' или '23mm x 56cm x 68dm = ? cm^3'. Мерните единици, комбинирани по този начин, естествено си пасват и добиват смисъл във въпросната комбинация.

Ако до 'Числа в научен формат' е поставена отметка, ще се покаже експоненциален отговор. Например 6,444 521 546 293 1×1027. За да бъде представено в тази форма, числото ще бъде сегментирано в експонент тук 27 и като действително число тук 6,444 521 546 293 1. За устройства с ограничени възможности за показване на числа, като например джобни калкулатори, също се намира начин за изписване на числата, като 6,444 521 546 293 1E+27. По-специално това помага много големи и много малки числа да стават по-лесни за разчитане. Ако на това място няма отметка, резултатът се появява по обичайния начин на изписване на цифрите. В такъв случай горният пример би изглеждал така: 6 444 521 546 293 100 000 000 000 000. Независимо от начина на изобразяване на резултатите, максималната точност на този калкулатор е 14 места. Това би трябвало да е достатъчно прецизно за повечето ситуации, в които ще бъде приложен.