Класически калкулатора за мерни единици:

   

  Числа в научен формат
Калкулатор за мерни единици / Единици-Преобразувател

Преобразуването на единица се използва масово: Милиметър, сантиметър, дециметър, метър, километър, миля, морска миля, фут, ярд, инч, лакът (аршин), парсек и светлинна година. С всички тях могат да се измерват разстояния. И те дори не са всички възможни единици, по-скоро само най-често използваните единици. Не е много по-различно положението и при мерните единици за площ (квадратен метър, квадратен километър, ар, хектар, морген, акър и др.), температура (градуси по Целзий, градуси по Келвин, градуси по Фаренхайт), скорост (м/с, км/ч, мили/ч, възли, число на Мах), маса (центнер, килограм, метричен тон, американски тон, имперски тон, фунт и др.) и обем (кубически метър, хектолитър, имперски галон, американски галон за течности, американски сух галон, барел и др.). За да е пълен хаосът, повечето от тези мерни единици имат кратни и дробни единици (-> мили-, санти-, деци- и др.). Накратко: хаос в който никой реално не би могъл да се справи без помощта на справочник или различни форми на помощ. Калкулатор за измервателни единици като този е идеален за преобразуване на единици.

Калкулатор за преобразуване на мерни единици. Поддържа огромен брой мерни единици.