Оригинална стойност:


Класически калкулатора за мерни единици:

Категория на измерване:         

Оригинална стойност:
Оригинална единица:
Целева единица:
Калкулатор за мерни единици / Единици-Преобразувател

Преобразуването на единица се използва масово: Милиметър, сантиметър, дециметър, метър, километър, миля, морска миля, фут, ярд, инч, лакът (аршин), парсек и светлинна година. С всички тях могат да се измерват разстояния. И те дори не са всички възможни единици, по-скоро само най-често използваните единици. Не е много по-различно положението и при мерните единици за площ (квадратен метър, квадратен километър, ар, хектар, морген, акър и др.), температура (градуси по Целзий, градуси по Келвин, градуси по Фаренхайт), скорост (м/с, км/ч, мили/ч, възли, число на Мах), маса (центнер, килограм, метричен тон, американски тон, имперски тон, фунт и др.) и обем (кубически метър, хектолитър, имперски галон, американски галон за течности, американски сух галон, барел и др.). За да е пълен хаосът, повечето от тези мерни единици имат кратни и дробни единици (-> мили-, санти-, деци- и др.). Накратко: хаос в който никой реално не би могъл да се справи без помощта на справочник или различни форми на помощ. Калкулатор за измервателни единици като този е идеален за преобразуване на единици.


  1. Изберете подходящата категория от списъка за избор.
  2. След това въведете стойността, която искате да преобразувате. На този етап е разрешено извършването на всички основните операции в аритметиката: събиране, изваждане, умножение, деление, скоби и π (pi).
  3. От списъка за избор изберете единицата, която съответства на стойността, която искате да преобразувате.
  4. Накрая изберете единицата, към която искате да се преобразува стойността.
  5. След като се появи резултатът, имате възможност да го закръглите до число с десетичен знак, ако има смисъл от това.

Използвайте пълния набор характеристики на този калкулатор

С този калкулатор е възможно да въведете стойност, която да преобразувате заедно с оригиналната мерна единица; например '179 милинютон'. При това можете да използвате пълното име на единицата или абревиатурата йнапример 'милинютон' или 'mN'. След това калкулаторът определя категорията на мерната единица, която трябва да бъде преобразувана, в този случай 'Сила'. Той преобразува въведената стойност във всички известни и подходящи единици. В получения списък ще намерите и преобразуването, която първоначално сте търсили. Друг вариант е стойността, която трябва да преобразувате, да бъде въведена както следва: '52 милинютон в сантинютон' или '36 mN -> cN', или '19 mN = cN'. За този вариант калкулаторът също моментално преценява в каква мерна единица трябва да бъде преобразувана първоначалната стойност. Независимо коя от тези възможности изберете, това ще ви спести продължително търсене на подходящия списък в дългите списъци с безброй категории и безброй поддържани единици. Всичко това ще ви бъде спестено, благодарение на калкулатора, който свършва работата за части от секундата.

Математически изрази

Освен това калкулаторът позволява използването на математически изрази. В резултат не само числата могат да се изчисляват едно с друго, като например '(63 * 76) mN', но и различни единици за измерване могат директно да се свързват помежду си за преобразуването. Това би могло да изглежда по следния начин: '179 милинютон + 537 сантинютон' или '69mm x 14cm x 22dm = ? cm^3'. Мерните единици, комбинирани по този начин, естествено си пасват и добиват смисъл във въпросната комбинация.

Числа в научен формат

Ако до 'Числа в научен формат' е поставена отметка, ще се покаже експоненциален отговор. Например 1,049 759 990 447 2×1026. За да бъде представено в тази форма, числото ще бъде сегментирано в експонент тук 26 и като действително число тук 1,049 759 990 447 2. За устройства с ограничени възможности за показване на числа, като например джобни калкулатори, също се намира начин за изписване на числата, като 1,049 759 990 447 2E+26. По-специално това помага много големи и много малки числа да стават по-лесни за разчитане. Ако на това място няма отметка, резултатът се появява по обичайния начин на изписване на цифрите. В такъв случай горният пример би изглеждал така: 104 975 999 044 720 000 000 000 000. Независимо от начина на изобразяване на резултатите, максималната точност на този калкулатор е 14 места. Това би трябвало да е достатъчно прецизно за повечето ситуации, в които ще бъде приложен.